Illustrationer

En blandning av illustrationer skapade i Adobe Illustrator och blyerts på papper.

Ett urval av illustrationer jag skapat i olika stilar. Allt från simpelt och stiliserat till skeuomorfism och (nästan) realism. Samtliga illustrationer förutom flugan är skapade i Adobe Illustrator. Flugan har jag ritat med blyerts på papper.

Taggar